Privacy statement

Nikki de Wit Osteopaat MSc. Ost & D.O. - MRO

Mijn praktijk

De Wit Osteopathie Totaal respecteert de privacy van haar patiënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Er wordt uitgelegd welke persoonsgegevens er worden verzameld, voor welke doelen deze worden verzameld en waar uw gegevens worden opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Wit Osteopathie Totaal is een osteopathie praktijk voor de behandeling van volwassenen, kinderen en baby’s in Bergen op Zoom.

De Wit Osteopathie Totaal gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Er worden geen patiëntengegevens gedeeld met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. De Wit Osteopathie Totaal bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. De patiëntengegevens worden veilig gehouden voor inzage van onbevoegden met alle mogelijke middelen en maatregelen. Daarnaast wordt er om toestemming aan de patiënten gevraagd voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. In deze privacyverklaring worden patiënten geïnformeerd over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn/haar persoonsgegevens. Daarnaast wordt u geïnformeerd over het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens en wordt u geïnformeerd indien er bijzondere handelingen met uw persoonsgegevens moeten worden verricht.

Persoonsgegevens, die worden verwerkt

De Wit Osteopathie Totaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Onderstaand vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die worden verwerkt:


 • Initialen, voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Beroep
 • Hobby’s
 • Sport
 • Gezinssituatie


Daarnaast verwerkt De Wit Osteopathie Totaal de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nummer identiteitsbewijs

Doel gegevens

De Wit Osteopathie Totaal verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

     1 | Behandeldossier

Osteopathie valt binnen de wettelijke regels van de eerstelijnsgezondheidszorg. Dat brengt een heleboel verplichtingen met zich mee. Osteopathie praktijken zijn wettelijk verplicht om een correct behandeldossier aan te maken en hierin uw persoonlijke gegevens, bijzondere persoonlijke gegevens en behandelgegevens te verwerken. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt: volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres, BSN, huisarts en behandelaren en nummer van uw identiteitsbewijs. Daarnaast worden er ook bijzondere gegevens van u verwerkt: hulpvraag, klachtenpatroon, ziektegeschiedenis, behandelingen, medicatie, gezinssituatie, leefstijl en hobby’s, aard en verloop van de behandelingen.

    2 | Facturatie

Door registers en verzekeraars zijn eisen gesteld waaraan een factuur moet voldoen. Hiervoor wordt uw volledige naam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats verwerkt. Om de factuur aan u te versturen wordt ook uw e-mailadres verwerkt.

    3 | Correspondentie met derden

Aan het einde van de behandelcyclus wordt uw huisarts en/of doorverwijzer(s) geïnformeerd over de gegeven behandeling, indien dit wenselijk is. Dit zal dan een verslag zijn met daarin de bevindingen, de behandeling, de voortgang van de behandeling en het resultaat. Voor een correcte correspondentie wordt uw volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, correspondentiegegevens van uw huisarts en/of doorverwijzer(s) verwerkt.

Gegevens aan derden worden niet verstrekt, tenzij dat wettelijk verplicht is.

Soms komt er van patiënten de vraag om een behandelverslag naar andere behandelaren (anders dan de huisarts) of naar een letselschadeverzekering te sturen. Gegevens van de behandeling worden enkel verstrekt op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van u als patiënt.

    4 | Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met De Wit Osteopathie Totaal via mail, dan worden de gegevens, die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Wanneer u telefonisch contact opneemt, wordt uw telefoonnummer opgeslagen.

    5 | Onze website

Zodra u een afspraak wenst te maken en u klikt op de button ‘afspraak maken’ wordt u doorverwezen naar mijn agenda, verzorgd door Crossuite. De persoonlijke gegevens, die u hier invult worden zorgvuldig verwerkt in het geautomatiseerde systeem OSTEOnline.

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt.

    6 | Cookies

De Wit Osteopathie Totaal maakt op de website gebruik van cookies.

Hoe en welke cookies gebruiken we

_gid
Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om het aantal paginabezoeken bij te houden.
Duur: 24 uur

_ga
Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om een generalistisch beeld te vormen van het aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, sessies en campagne data. Er wordt gebruik gemaakt van een random gegenereerde ID.
Duur: 2 jaar

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Verwerkers

De Wit Osteopathie Totaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt.

    Crossuite

De (bijzondere) persoonlijke gegevens die u verstrekt, de bevindingen van de osteopaat en de behandelgegevens worden zorgvuldig verwerkt in het geautomatiseerde systeem OSTEOnline van Crossuite. Documenten en mails, die u stuurt worden bewaard in OSTEOnline en ook alle documenten, die De Wit Osteopathie Totaal aanmaakt, waaronder afspraakbevestigingen en facturen, worden hierin bewaard.

Bewaartermijnen

De Wit Osteopathie Totaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn dan wel op grond van de Nederlandse wet is vereist. De persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden, indien u als patiënt langer dan 15 jaar niet bent geweest, verwijderd.

Uw rechten

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens De Wit Osteopathie Totaal van u heeft vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst kunt u, onder voorwaarden, zelfs uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Wit Osteopathie Totaal zal dan binnen zes weken op uw verzoek reageren mits dit niet in strijd is met de wettelijke verplichting, die wij hebben.

Ook kunt u laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten.

Beveiliging

Wij beschermen de toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Alle systemen, die worden gebruikt voor opslag van uw gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord en met een tweestapsauthenticatie. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van De Wit Osteopathie Totaal beveiligd is. Voorts zijn alle computers, die worden gebruikt, beveiligd met een zogeheten ESET Endpoint Security programma. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met De Wit Osteopathie Totaal.

U heeft een klacht

Heeft u klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door De Wit Osteopathie Totaal en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Postbus 93374
509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging van deze privacyverklaring

De Wit Osteopathie Totaal behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u de privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Bergen op Zoom, 24 april 2019.

Plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt!

Bekijk direct mijn beschikbaarheden en leg de afspraak vast